Föreläsningar
 
Här kommer olika föreläsningar att publiceras

 


27 oktober och 17 november -  Föreläsning om hundens färggenetik, sista anmälningsdatum 14 oktober och 28 oktober, mer info här