Föreläsningar
 

 

 

INBJUDAN TILL

FÖRELÄSNING OM NEDÄRVNING AV HUNDENS PÄLSFÄRGER  m m

27 OKTOBER    resp   17 NOVEMBER

JÖNKÖPING                SUNDSVALL

Med Husdjursagronom IRENE BERGLUND

IRENE kommer att gå igenom hur pälsfärger nedärvs,
orsaken till den ökade variationen av pälsfärger hos våra raser,
skillnaden mellan fenotyp och genotyp och även ta upp nedärvning av nosfärg och ögonfärg.

Irene Berglund har alltid varit intresserad av djur i allmänhet och hundar i synnerhet.
Irene säger: ”Det var när jag läste till Husdjursagronom som jag upptäckte den fascinerande färggenetiken.
Nu ser jag fram emot att få dela med mig till er!”

Föreläsningarna sker

JÖNKÖPING den 27 oktober Eurostopp 115 51  Jönköping anmälan senast 14 okt

 SUNDSVALL den 17 november på Best Western Baltic hotel Sundsvall senast 28 okt

Vi startar på båda platserna med förmiddagsfika kl 10.00 och gör uppehåll för lunch samt avslutar dagen med eftermiddagsfika omkring kl 16.00.

Kostnaden  300 kr för medlemmar i klubb inom SDHK

för övriga intresserade 500 kr (självkostnad)

inkluderande lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Insättes på bankgiro 5358-2276    
Betalning (bindande) senast anmälningsdatum enligt ovan ---14 resp 28 oktober

Anmälan om deltagande sker till sven.utbildning@sdhk.net  alt tfn 033 29 15 30             
Anmälan samt kostnad skall vara SDHK tillhanda enligt ovan.

Frågor kan ställas till Sven Wergård – adress se ovan!!

VARMT VÄLKOMNA!!