* SKK grundregler och avelspolicy.
* Ögonlysning, intyg ej äldre än 18 månader vid parningstillfället. Även ögonlysa avelsdjur
vid ca 7 års ålder.
* Patellastatus innan parning. Undersökning göres tidigast vid 12 månaders ålder.
* Avelsdebut. Hane – 12 månader, Tik – tidigast vid andra löpet.
* Utställd på officiell utställning, lägst 2a.
* Enskilda hanhundar bör ej ha för många avkommor. Rekommendation max 50 st avkommor.Kriterier för hanhund

Vid avelsmötet på Fars hatt den 29/8-2004 beslutades att en hanhundslista skulle införas.

I det RAS-dokment som lämnats in och godkänts av SKK är en strategi för att utöka antalet hanhundar som används i avel just att införa en hanhundslista.

För att stå med på en sådan lista har klubben nu tagit fram de krav som känns rimliga men ändå nödvändiga. Det är viktigt att hålla rasen så frisk vi kan och att följa rasstandarden.
 

* Ögonlyst med ett intyg som inte äldre än 18 månader. Förnyas inte intyget efter 18 månader så tags hunden automatiskt bort från listan.
* Patellastatus innan parning gjord tidigast vid 12 månaders ålder. Den undersökningen gör man bara en gång.
* Meriter – minst en 2a på officiell utställning. Detta är för att få ett opartiskt omdöme av hunden så att den är rastypisk.
* 100:-/ år är kostnaden för att få stå med på listan.
* Klubben tillhandahåller lista på hanhundar som uppfyller ovanstående kriterier. Båda parter är lika ansvariga för tänkt parning. Ställ gärna samma krav på tiken.
Anmälan görs till Ann-Charlotte Eriksson om man vill stå med på listan.

Patella lateralt - luxerar utåt.
Patella medialt - luxerar inåt.
Undre patella grad 0 = ua.
Grad 1: ligger på plats men kan luxeras manuellt. Den återgår spontant i normalläge.
Grad 2: luxeras lätt manuellt el spontant.Den är mestadels luxerad men kan reponeras.
Grad 3: permanent luxerad, kan inte reponeras.
 

Medlemmar kan få sin valpkull presenterad på hemsidan.

* Ögonlysta med intyg ej äldre än 18 månader innan parning.

* Patellastatus.

* 100:- / kull.