Ögonlysning är en undersökning av hundars ögon som görs för att hitta tecken på allvarlig ärftlig ögonsjukdom, som PRA. Vad är PRA? Läs här!

Om en sådan sjukdom påvisas bör inte hunden användas i avel. Veterinärer med särskild utbildning gör dessa undersökningar. Alla ögonprotokoll registreras centralt hos SKK fr o m 1 juli 2002 oberoende av hundens ras. (Dessförinnan registerades bara ögonlysningsresultat för de raser som hade hälsoprogram vad gäller ögon.) Det sker oberoende av om hunden är helt normal eller om den fått en sjukdomsdiagnos.

Hur går det till? När man kommer till mottagningen får hunden pupillvidgande ögondroppar – ca 15-20 min före undersökningen. Anledningen till detta är att man då få möjlighet att se så mycket som möjligt av ögats inre delar. Vid undersökningen använder veterinären ett sk. oftalmoskop för att kunna se ögonbotten och näthinnan ordentligt. En sk. spaltlampa används för att inspektera ögats främre delar, som t ex linsen. Själva undersökningen är helt smärtfri och de flesta hundar sitter helt lugnt under tiden veterinären tittar in i ögonen.

R
esultatet får hundägaren direkt efter undersökningen och det registreras sedan hos SKK.

Vem får ögonlysa?
För att resultatet skall kunna registreras officiellt krävs det att den undersökande veterinären har en speciell utbildning inom oftalmologi (läran om ögonsjukdomar). På SKks hemsida finns de godkända veterinärerna listade.

När ska man ögonlysa sin hund?
Det är svårt att ge några generella rekommendationer om tidpunkt för ögonlysning då olika sjukdomar debuterar vid olika åldrar. En och samma sjukdom kan även debutera vid olika tidpunkt beroende på vilken ras det gäller och ibland även beroende på vilken individ det gäller. Då debutantåldern är svår att säga säkert bör man upprepa ögonlysningen med jämna intervaller, framför allt för individer som skall användas i avel. Intervallens längd beror på vilka sjukdomar man har inom rasen och rekommendationer om detta kan ges av veterinären som utför ögonlysningen. I många fall kan man också få information från uppfödare eller rasklubben.