Patella eller Knäskålen är ett tjockt triangulärt ben som skyddar framsidan av knät.

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas från sin normala position antingen utåt (lateral luxation) eller inåt (medial luxation).

• Patella lateralt - luxerar utåt.
• Patella medialt - luxerar inåt.
 
-De kliniska fynden graderas därvid på en
skala från 0 till 3:
 
Grad 0:
 
ua. Normal
(Undre patella)
Grad 1: ligger på plats men kan luxeras manuellt.
Den återgår spontant i normalläge.
Grad 2: luxeras lätt manuellt el spontant. Den är mestadels luxerad men kan reponeras.
Grad 3: permanent luxerad, kan inte reponeras.
 


En hund med patellaluxation bör inte användas i avel och avelsdjur bör väljas från så bra kullar
(hundar med friska knän) som möjligt.