Mål

Coton de Tuléar club startade 1994 och är en rasklubb för Coton de Tuléar. Klubben är ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och Svenska Kennelklubben (SKK).

 Klubbens mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

·         Väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar

·         Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras

·         Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård

·         Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet

·         Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

 

Ordförande/(AU)
Ann-Charlotte Eriksson
Marnavägen 173
862 96 Njurunda
T: 060-15 75 05
T: 070 3287024
M: gronangen2@gmail.com
Ordinarie ledamot – sekreterare (AU) Lena Karlstedt
Stavreviksvägen 19
861 92 Bergeforsen

T: 060-805 40
T: 0702379339
M: lena.cotontrez@gmail.com

Ordinarie ledamot/(AU)
Kassör/ Utställningsansvarig 
Gunilla Ekelund
Trombonvägen 6
542 41 Mariestad
T: 0501-143 08
T: 076 1383013
M: gu.ekelund@telia.com
Ordinarie ledamot Johanna Bergström
Porsgatan 13
771 33 Ludvika

 T: 070 1111922
M: johanna-bergstrom@live.se

Ordinarie ledamot Sofia Häggblom
Tallrisvägen 5
644 34 Torshälla

T: 073 7541279
M: dornoville@hotmail.com

Suppleant (förste ersättare)/Vice ordförand Helena Olesen Toresson
Ulvstorp 285
449 90 Nol
T: 073 3549811
M:
larett@telia.com
Suppleant
 

Kristina Milltegh
Svanvik 151
472 95 Varekil

T: 070 4160705
M: milltegh21@gmail.com
Revisor ordinarie
 

Helene Swenzon
Villagatan 25
521 52 Floby

 T: 0730557775 
M: 051540300@telia.com
Revisor ordinarie

Annika Edenlilja
Ställverksgatan 15
521 32 Falköping

T: 0515-185 28 
M:
Revisorsuppleant Raymond Söderström
Kvarnbergsvägen 43C
141 45 Huddinge
T: 08-7798074
M: raymond.soderstrom@hotmail.com
Revisorsuppleant

Tatiana Berglund
Rågetsbölev 125
230 10 Påösböle, Åland

T:
M: j.liewendahl@optinova.fi
Valberedningen (sammankallande) Tomas Pettersson
Nybble Skogsfrid
614 92 Söderköping
T: 0121–123 86
M: 
skogsfrid@telia.com
Valberedningen Linda Berggren
Rydboholms Gård Deglinge Lilla arb
184 94 Åkersberga

T:
M: hippielindus_86@hotmail.com

Valberedningen Agneta Josefsson
Snickarvägen 38
360 30 Lammhult
T: 0472-26 06 20
M: agneta@cottelyckans.se
   
 

 

 

Uppdrag – Ansvarsområden

   
Ansvarig utgivare Coton-Skvallret Ann-Charlotte Eriksson
Redaktör Birgitta Adamsson
Avelskommitté Ann-Charlotte Eriksson, Lena Karlstedt, Johanna Bergström
Rasdataansvariga

Lena Karlstedt, Johanna Bergström

Medlemsvårdare  Gunilla Ekelund
Aktivitetsombudsansvarig Birgitta Adamsson, Johanna Bergström
Webansvarig Ann-Charlotte Eriksson
Webadministratör Sofia Häggblom
Utställningsansvarig Gunilla Ekelund
Ringsekreteraransvarig Gunilla Ekelund
Arkivansvarig Lena Karlstedt 
Materialförvaltare Ann-Charlotte Eriksson
Poängräknare Kristina Milltegh